COVID-19 agus Clár Samhraidh Oideas Gael 2021

Tá a fhios againn go bhfuil an-mhórán daoine ar mhaith leo cuairt a thabhairt ar Oideas Gael an samhradh seo, más féidir, agus ba mhaith linne fáilte a chur romhat go Gaeltacht Thír Chonaill arís. Is de réir threoir sláinte Rialtas na hÉireann a dhéanfar cinneadh maidir le cúrsaí a reáchtáil.

Tá an scéal maidir le COVID-19 in Éirinn ag athrú i gcónaí: tá srianta dochta ar an taisteal agus ar dhaoine a bheith ag cruinniú le chéile faoi láthair. Is cúis imní iad na leaganacha úra den víreas atá ann. Ar an láimh eile, ábhar dóchais atá i scaipeadh na vacsaíní. Is í an fhírinne nach dtig linn a thuar go cinnte cad é mar a bheidh an scéal an samhradh seo. Tá na cinntí seo a leanas déanta ag Oideas Gael go dtí seo:

  • Díreoidh muid ar chúrsaí ar líne a chur ar fáil sa tréimhse ó mhí na Bealtaine-tús mhí Iúil.
  • Ní dhéanfar cúrsaí a bheadh ar siúl taobh istigh a reáchtáil roimh an 10 Iúil.
  • Tá súil againn go mbeifear ábalta ár gcuid cúrsaí amuigh faoin aer (e.g. Siúl Sléibhe, Ag Cur Eolais ar an Timpeallacht) a reáchtáil i rith an tsamhaidh, ag brath ar an treoir sláinte phoiblí ag an am.
  • Tá súil againn go mbeidh ár gcuid cúrsaí teanga agus cultúir ar siúl ón 10 Iúil ar aghaidh, más féidir sin de réir an treoir sláinte phoiblí. Muna féidir, cuirfear roghanna ar líne ar fáil.

Tá breis eolais ar an leathanach seo a chuideoidh leat agus do chuid pleananna don samhradh á ndéanamh agat. Cuirfear leis de réir mar a bheidh tuilleadh sonraí ar fáil.

Áirithintí agus aisíocaíochtaí

Agus tú ag cur cúrsa in áirithe, is féidir a bheith cinnte go ndéanfar aisíocaíocht ar tháille iomlán an chúrsa leat sa chás nach gceadaítear duit freastal ar an chúrsa ar ball de bharr srianta a bhaineann le COVID-19. (Is cuma más srianta i nDún na nGall nó san áit ina bhfuil cónaí ort féin a bhíonn i gceist.) Bhí sé seo mar pholasaí againn i rith 2020 agus thug sé suaimhneas intinne dár gcuid rannpháirtithe agus iad i mbun pleanála.

Taisteal go hÉirinn as tíortha thar lear

Beifear ag súil go gcloífidh gach rannpháirtí ar chúrsa de chuid Oideas Gael le treoir sláinte Rialtas na hÉireann ina hiomlán agus go mbeidh siad ábalta cruthúnas a chur ar fáil sa mhéid sin. I láthair na huaire, molann an Roinn Gnóthaí Eachtracha gan aon taisteal nach bhfuil riachtanach a dhéanamh. Thiocfadh leis go mbeadh ort coraintín a dhéanamh fós, is cuma má fuair tú vacsaín nó toradh diúltach ar thástáil COVID roimh theacht go hÉirinn duit, cé go mb’fhéidir go dtiocfaidh athrú ar an scéal sin amach anseo. Féach Comhairle Taistil na Roinne don eolas is moille a bhaineann leis an tír ina bhfuil cónaí ort.

Leagan amach na gcúrsaí

Is dócha go mbeidh athruithe áirithe ar an leagan amach a bheidh ar chúrsaí ar bith a chuirfear ar bun an samhradh seo. Ní féidir cur síos iomlán cruinn ar na hathruithe a thabhairt ag an staid seo, ach tá seans maith go mbeadh srianta ar líon na ndaoine i ngach cúrsa agus i ngach seomra ranga i gceist, mar aon le riachtanaisí i dtaca le scaradh sóisialta agus mascanna a chaitheamh. D’fhéadfadh go mbeadh srianta ar líon agus ar chineál na n-imeachtaí oíche a bheidh ar siúl i rith na seachtaine fosta. Ina ainneoin seo uilig, déanfaidh muid ár ndícheall taithí a chur ar fáil atá chomh spreagúil sultmhar agus a thig agus, ar ndóigh, bíonn mórán le feiceáil i nGleann aobhinn s’againn i gcónaí!