Taisteal go Gleann Cholm Cille

Is féidir teacht go Gleann Cholm Cille go han-éasca, is cuma más iompar poiblí nó príobháideach atá ann.

Iompar Poiblí

Déanann bealach bus 490 Bhus Éireann freastal ar Ghleann Cholm Cille, ag teacht agus ag imeacht ón Ghleann cúpla uair sa lá, deiridh seachtaine san áireamh. Ceanglaíonn an tseirbhís seo, sna Cealla Beaga agus i mBaile Dhún na nGall, le seirbhísí éagsúla bus a bhfuil Baile Átha Cliath, Doire, Béal Feirste, Gaillimh, agus go leor eile, mar cheann scríbe acu.

Bus Éireannbuseireann.ie

McGeehan Coachesmcgeehancoaches.com

Feda Ó Dónaillfeda.ie

Ulsterbustranslink.co.uk

Ag Tiomáint

ó Bhaile Átha Cliath4 huaire

ó Ghaillimh4 huaire

ó Bhéal Feirste3 huaire

Aerfoirt sa réigiún

Aerfort Dhún na nGalldonegalairport.ie
70 km (43.5 míle) ar shiúl

Aerfort Chathair Dhoirecityofderryairport.com
130 km (85 míle) ar shiúl

Aerfort Idirnáisiúnta Bhéal Feirstebelfastairport.com
200 km (130 míle) ar shiúl

Aerfort Chathair Bhéal Feirstebelfastcityairport.com
230 km (145 míle) ar shiúl

Aerfort Iarthar na hÉireann, Cnoc Mhuireirelandwestairport.com
140 km (90 míle) ar shiúl

Ceisteanna? Freagraí!

Cé chomh héasca is atá sé teacht go Gleann Cholm Cille ar an bhus?Tá an t-ádh orainn córas iompair iontach a bheith againn le tú a thabhairt go Gleann. Cuireann Bus Éireann, nó Mc Geehan's Coaches, seirbhís laethúil dhíreach ar fáil ó Bhaile Átha Cliath a fhágann Busáras, Sráid an Stórais, i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Cuireann Bus Éireann seirbhís ar fáil ó Ghaillimh fosta a cheanglaíonn le bus áitiúil a fhágann Óstán na Mainistreach (Abbey Hotel), Baile Dhún na nGall, gach lá (seachas an Domhnach) ag 6:15pm. Agus tú i mBusáras, ba chóir duit ticéad fillte go Gleann Cholm Cille a iarraidh. Téann an mhearsheirbhís bus díreach go Baile Dhún na nGall le nasc a dhéanamh leis an bhus áitiúil ag Óstán na Mainistreach. Sa chás, trí thimpiste, go gcailleann tú bus agus sroicheann tú Baile Dhún na nGall go mall, cuir glaoch orainn san oifig ag 074 97 30248 nó is é an fón póca iar-ama atá againn ná 087 956 7314.

An bhfuil siúl fada idir an stop bus agus Oideas Gael?Níl, i ndáiríre. Stopann an bus ag barr an tsráidbhaile (in aice le hoifig an phoist, an scoil agus teach tábhairne Bhiddy). Siúlóid 5 nóiméad atá ann as seo go hOideas Gael le taobh an bhóthair. Is minic a bhíonn foireann Oideas Gael ann roimh na busanna agus bailíonn siad rannpháirtithe an chúrsa díreach ansin.

Cad é faoi thacsaithe?Ábhar imní dúinn, le blianta beaga anuas, iad na táillí arda a ghearrann tacsaithe Bhaile Dhún na nGall uaireanta má iarrtar orthu tú a thabhairt go Gleann (30 míle). Ba cheart duit idirbheartú a dhéanamh maidir leis an táille nó fanacht i mB&B go dtí an chéad lá eile. Má tá tú ag teacht isteach go hAerfort Dhún na nGall, cuir fios orainn roimh ré. D'fhéadfadh leis an táille tacsaí a bheith daor go leor agus seans go mbeidh eolas againn maidir le daoine eile ag taisteal go Gleann a roinnfeadh an turas leat. Sa chás go mbíonn grúpa níos mó ag taisteal le chéile beidh sé níos saoire seirbhís a eagrú a rachadh ón Ghleann chun sibh a bhailiú.

Cén dóigh a bhfágaim an Gleann?Cuireann muid daoine ar na cúrsaí a bhíonn ag lorg síob, de ghnáth, in aithne dóibh siúd a bhfuil gluaisteán acu agus iad ag dul sa treo céanna. Is minic go n-éiríonn leis seo i gcás daoine a bhíonn ag dul go Doire, Béal Feirste, Sligeach, Baile Átha Cliath nó Gaillimh. Fágann an bus gach lá fosta.